Algemene informatie over intervisie

Verplichting vanuit Zorgverzekeraars

Een aantal zorgverzekeraars hebben intervisie opgenomen in hun voorwaarden voor vergoeding van de chiropractische behandeling aan onze patiënten.

 

Bedoeling van intervisie

Intervisie kan als reflectiemethode erg verhelderend en inspirerend werken. Hiervoor is een “veilige” en “betrouwbare” omgeving een vereiste. Het is niet een middel om casussen te bespreken, maar meer om processen of problemen die u als positief of moeilijk ervaart tegen het licht te houden. Hierbij valt te denken aan; werk/privé balans, overleggen met collega’s, andere beroepen, baliepersoneel, wanneer kan ik aan mijn praktijk werken, etc. Alhoewel bijvoorbeeld een GEP-overleg en werkoverleg raakvlakken hebben met intervisie is dit niet hetzelfde en valt dit niet onder intervisie.

 

Intervisiebegeleider

Gezien de eis van verzekeraars en de verdieping die gehaald kan worden door het toepassen van intervisie, kan dit de kwaliteit van u, uw praktijk en uw patiënten ten goede komen. Vandaar dat de SCN besloten heeft om hier een vast kader aan te verbinden.

 

Intervisie is in zeer veel (medische)beroepen al jaren gebruikelijk. Om dit intervisietraject in goede banen te leiden heeft de SCN voorwaarden opgesteld waaraan de intervisiebegeleider moet voldoen, zodat iedereen vertrouwd raakt met het juiste intervisieproces.

 

De intervisiebegeleider mag een collega zijn die een intervisie-opleiding heeft gevolgd, maar kan ook (om praktische redenen) een professional zijn. Mocht u zelf de opleiding willen volgen dan kunt u hiermee wellicht ook andere collega’s helpen.

 

Waar kan ik een intervisiebegeleider vinden?

Via het beroepsregister voor supervisoren, coaches en organisatiebegeleiders kunt u o.a. een intervisiebegeleider vinden (kijk onder beroepsregister bij intervisie). Of kijk bijvoorbeeld bij: Intervisie voor chiropractors.

 

Welke kwalificaties moet de intervisiebegeleider hebben?

Het minimale vereiste niveau is vastgesteld in het SCN herregistratie- en accreditatiereglement:

Er is een geschoolde gespreksleider die minimaal de cursus gespreksleider intervisie heeft gevolgd bestaande uit tenminste twee dagdelen. Deze heeft ervaring met intervisie en zorgt voor een vloeiend verloop van de bijeenkomst en een structuur passend bij intervisie.

 

Waar kan ik een intervisie training volgen?

O.a. via springest kunt u intervisie opleidingen & cursussen met elkaar vergelijken.

 

Kan ik als praktijkmanager een intervisietraining volgen en de intervisie begeleiden?

Ja, mits u aan de minimale SCN voorwaarden voor de intervisiebegeleider voldoet.

 

Samenstelling intervisiegroep

Het valt aan te raden om zelf een groep uit uw regio samen te stellen. We adviseren u om zoveel mogelijk variatie te creëren, denk hierbij bijvoorbeeld aan leeftijd, geslacht en wel of niet praktijkhouder.

 

Mag de intervisiebegeleider nascholingspunten aanvragen voor het begeleiden van een

Intervisie bijeenkomst?

Ja, er wordt 1 punt per uur intervisie toegekend met een maximum van 2 punten per intervisiebijeenkomst. De begeleiding valt in de categorie intervisie.

Het puntenaantal in deze categorie is gemaximaliseerd tot 10 punten per jaar.

 

Is intervisie online ook toegestaan?

Ja dat mag, maar ervaring leert dat fysieke bijeenkomsten als veel waardevoller ervaren worden. Het streven is dan ook altijd naar een fysieke bijeenkomst.

 

Telt intervisie, gevolgd via de BVC in België, ook voor intervisie in Nederland?

Nee. Uit de door ons ontvangen informatie blijkt dat in België de intervisie heel anders is ingericht. In België heeft intervisie betrekking op o.a. case-presentaties, MRI-discussie en technieksessies. Er worden wel punten toegekend in de categorie scholing chiropractie, maar niet in de categorie intervisie.

 « Vorige pagina

Copyright © 2024 Stichting Chiropractie Nederland | KvK nummer: 1092438 | Disclaimer » | Privacybeleid » | Sitemap »