Pe-online

Permanente Educatie is essentieel voor u als chiropractor om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen en om de competenties en vaardigheden van uw beroep te behouden.

 

Om ons doel, de kwaliteit van de in Nederland verleende zorg op het gebied van chiropractie te bevorderen en te bewaken, verplichten chiropractoren die zich registreren zich onder andere om bij- en nascholing te volgen.

 

Op het moment dat u (voorwaardelijke) geregistreerd staat gaat uw nascholingsverplichting in. Er wordt een account in PE-online door ons aangemaakt waarin u zelf uw nascholing bijhoudt. Het is uw verantwoordelijkheid om de nascholing juist en volledig in te voeren. U bent eindverantwoordelijk voor uw dossier in PE-online.

 

Er is een handleiding voor PE-online beschikbaar, die de stappen weergeeft m.b.t. het juist invoeren van nascholing. Meer informatie over de voorwaarden waaronder nascholingspunten worden toegekend en  herregistratie kunt u terugvinden in het herregistratie- en accreditatiereglement.

 « Vorige pagina 

 

 Copyright © 2024 Stichting Chiropractie Nederland | KvK nummer: 1092438 | Disclaimer » | Privacyverklaring » | Sitemap »