Visitatie

Een patiënt die een chiropractor bezoekt mag verwachten dat de zorg die wordt verleend kwalitatief goed is. Om de kwaliteit van deze zorg te toetsen en te borgen en de kennis en vaardigheden van de chiropractor te bevorderen is een visitatiesystematiek ontwikkeld. 

 

Kwaliteitsdomeinen

De nadruk tijdens een visitatie ligt op de evaluatie van de geboden zorg en het professioneel functioneren (Orde van Medische Specialisten, OMS 2011). Het fundament van het visitatiemodel is het professioneel kwaliteitsprofiel. Dit profiel bestaat uit vier kwaliteitsdomeinen die in elke visitatie worden getoetst:

 
1. Evaluatie van zorgprocessen
2. Patiëntenperspectief
3. Praktijkorganisatie
4. Professionele ontwikkeling

Uitgangspunten hierbij zijn; Nederlandse wetgeving, de Nederlandse norm NEN-EN 16224, regelgeving binnen de SCN en binnen de beroepsvereniging waarbij de chiropractor is aangesloten. Aan de hand van verschillende instrumenten o.a., vragenlijsten, interviews, risico-inventarisatie & evaluatie, patiënten-enquête en dossieronderzoek, worden deze domeinen beoordeeld.

Visitatieverplichting

Visitatie is een intercollegiale doorlichting op locatie van de organisatie van het zorgverleningsproces.

Elke SCN geregistreerde chiropractor is verplicht deel te nemen aan visitatie. Visitatie is gemiddeld eens in de vijf jaar, per praktijk waar men werkzaam is. De visitatie heeft betrekking op alle in de praktijk werkzame chiropractoren. 

 

Inplannen visitatie

Het secretariaat ondersteunt de visitatiecommissie en informeert de praktijkeigenaar wanneer de visitatie wordt ingepland. De beschikbaarheid van de visiteurs is hierbij bepalend.

 

 

Visitatiecommissie

Marie-Louise Stassen, voorzitter

Barbara Bouman-van de Sande

Els Claassen

Ayelet Eiloz

Heather Hanson
Suzanne Jasperse

Jorieke Koel

Rogier Koel

Michelle Kuijsten
Nikki Robinson
Martijn van der Schouw
Esther Frijters, secretaris

  

Contact
 

   Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op.
Wij helpen u graag.
  Telefonisch bereikbaar via: 06 - 57 22 89 88
op maandag en vrijdag tussen: 12.00 - 14.00 uur
  Postbus 1000 Box A 650
2260 BA Leidschendam

 

 « Vorige pagina 

Copyright © 2024 Stichting Chiropractie Nederland | KvK nummer: 1092438 | Disclaimer » | Privacyverklaring » | Sitemap »