Verplichtingen na registratie

Voldoet u aan al onze registratievoorwaarden dan wordt u ingeschreven in het kwaliteitsregister van de SCN. Registratie is op persoonlijke titel.

Algemene registratieverplichtingen 

   

Documenten

Indien van toepassing; het jaarlijks aanleveren van:

  • Een kopie polis Beroepsaansprakelijkheidsverzekering (indien u niet deelneemt aan een collectieve verzekering via een beroepsvereniging)
  • Een kopie polis van aansluiting bij een onafhankelijke klachtenfunctionaris en geschilleninstantie (indien u niet deelneemt aan een collectieve verzekering via een beroepsvereniging)
   
 

Visitatie

Om de kwaliteit van de zorg te toetsen, te borgen en de kennis en vaardigheden te bevorderen is een visitatie-systematiek ontwikkeld. Iedere chiropractor die geregistreerd staat bij de SCN is verplicht deel te nemen aan visitatie. Visitatie is gemiddeld eens in de vijf jaar en per praktijk waar u werkzaam bent.

  Meer informatie over visitatie kunt u hier terugvinden.

 

   
 

Herregistratie

Een registratieperiode duurt vijf jaar. Na deze vijf jaar vervalt de registratie en dient u zich te herregistreren. U dient dan:

  • Te voldoen aan het behalen van het vastgesteld aantal nascholingsuren per registratieperiode (160)
  • Te voldoen aan het verlenen van minimaal acht uur patiënt gebonden zorg per week
  Meer informatie over herregistratie kunt u hier terugvinden.

Verplichtingen om uw voorwaardelijke registratie om te kunnen zetten naar een volwaardige registratie

   
  • U volgt z.s.m. de verplichte nascholing Nederlandse wetgeving, rond deze succesvol af en levert een certificaat van deelname aan
  • U doet minimaal 1 jaar praktijkervaring op bij een chiropractiepraktijk in Nederland, onder begeleiding van een (SCN) chiropractor met minimaal 3 jaar werkervaring als chiropractor in Nederland. Deze chiropractor staat geregistreerd in een Nederlands register voor chiropractoren
  • Heeft u een anderstalige achtergrond dan werkt u tot u het Nederlands taalniveau B1 heeft bereikt onder supervisie van uw praktijk supervisor 
  • Heeft u een anderstalige achtergrond zorg dan dat u het taalcertificaat Nederlands B2 van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader op de onderdelen; lezen, schrijven, luisteren en spreken, binnen de gestelde termijn kunt aanleveren. Uit het certificaat dient te blijken dat u middels toetsing op alle taalonderdelen bent geslaagd. Dit certificaat mag niet ouder zijn dan 2 jaar.

 

 « Vorige pagina

Copyright © 2024 Stichting Chiropractie Nederland | KvK nummer: 1092438 | Disclaimer » | Privacyverklaring » | Sitemap »