Privacyverklaring Stichting Chiropractie Nederland

Omdat wij het als onze verantwoordelijkheid zien om uw privacy te beschermen, hebben we een privacyverklaring opgezet. In deze privacyverklaring geven we u duidelijkheid over welke gegevens er worden verzameld en welke gegevens door ons worden gebruikt.


De privacyverklaring is van toepassing op alle diensten van de Stichting Chiropractie Nederland (SCN). Door geregistreerd te staan in ons register accepteert u onze privacyverklaring.

Registratie aanvraag
Wanneer u een registratieaanvraag indient op onze website, vragen wij u om enkele persoonsgegevens in te vullen. Deze persoonsgegevens gebruiken wij om de registratieaanvraag in behandeling te kunnen nemen. Deze persoonsgegevens worden opgeslagen op onze beveiligde server in de cloud. Deze persoonsgegevens worden niet voor andere doelstellingen gebruikt dan het uitvoeren van onze diensten. Deze persoonsgegevens worden, met uitzondering van de hieronder genoemde partijen, niet verstrekt aan derden. 

Overzicht persoonsgegevens:

 • Naam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Praktijk waar u gaat werken of al werkzaam bent
 • Datum in dienst
 • Nationaliteit
 • Datum afstuderen
 • College waar u bent afgestudeerd

 

Relevante gegevens worden doorgegeven aan Moneybird voor het versturen van de factuur met betrekking tot onze dienstverlening. 

Relevante gegevens worden nadat u (voorwaardelijk) bent geregistreerd opgenomen in het register op onze website.


Relevante gegevens worden, indien van toepassing, doorgegeven aan de beroepsvereniging, zodat zij weten dat u geregistreerd staat bij de SCN.

Relevante gegevens worden doorgegeven aan zorgverzekeraars, zodat de vergoeding van uw behandeling aan de patiënt kan plaatsvinden.

Daarnaast wordt uw e-mailadres gebruikt via Mailchimp, om u up tot date te houden met betrekking tot nieuws vanuit de SCN.

Overzicht aan te leveren informatie die wordt opgeslagen in uw persoonlijke dossier (indien van toepassing):

 • Kopie diploma gevolgde opleiding chiropractie
 • Verklaring acht uur verleende patiëntenzorg per week
 • Letter of good standing
 • Werkgeversverklaring vorige werkgever
 • Werkgeversverklaring huidige werkgever
 • Certificaat Nederlandse taalcursus
 • Geldigheid verblijfsvergunning Immigratie- en Naturalisatiedienst
 • Bewijs studiepunten
 • Lid beroepsvereniging
 • Deelname aan een collectieve Beroepsaansprakelijkheidsverzekering 
 • Kopie polis Beroepsaansprakelijkheidsverzekering 
 • Deelname aan een collectieve klachtenregeling en geschilleninstantie 
 • Kopie polis klachtenregeling en geschilleninstantie


Herregistratie
Met betrekking tot uw herregistratie worden de registratieperiode, de afloop van de herregistratie en de volgende herregistratie genoteerd. Deze gegevens worden niet voor andere doelstellingen gebruikt dan het uitvoeren van onze diensten. Voor het bijhouden van uw nascholingsactiviteiten maken wij gebruik van het kwaliteit monitoringssysteem van PE-online. 

Visitatie
Met betrekking tot visitatie worden de vorige visitatie, volgende visitatie en of het een afwijkende visitatie betreft genoteerd. Het visitatieverslag wordt digitaal opgeslagen in het dossier van de praktijk. De verslagen worden gedurende de registratieperiode bewaard. Deze gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan het uitvoeren van onze diensten.

Ingevulde vragenlijsten worden in de Dropbox geplaatst waar enkel visiteurs en het secretariaat toegang toe hebben. Deze gegevens worden tot aan de volgende visitatie bewaard. De visiteurs hebben een geheimhoudingsverklaring getekend.

Uitschrijving
Met betrekking tot uw uitschrijving worden de datum van uitschrijving en de reden van uitschrijving genoteerd. Tevens uw afmelding in PE-online, uw afmelding bij de zorgverzekeraar en uw verwijdering van de website van de SCN. De gegevens in uw dossier worden conform wettelijke richtlijnen bewaard. 

E-mail
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons stuurt, kan het zijn dat wij die berichten opslaan. Deze gegevens worden opgeslagen op onze beveiligde server. Deze gegevens worden zonder uw toestemming niet verstrekt aan derden en/of voor andere doelstellingen gebruikt dan het uitvoeren van onze diensten.

Doeleinden
De SCN verzamelt en gebruikt (persoons)gegevens enkel voor het uitvoeren van onze diensten.

Overzicht van onze diensten:

 • Bewaking en bevordering van de kwaliteit van chiropractie en registratie van chiropractoren in Nederland
 • In behandeling nemen van registratie aanvragen
 • Afhandelen van registratie aanvragen
 • Volwaardige registratie
 • Herregistratie
 • Visitatie
 • Uitschrijvingen
 • Financiële administratie, via Moneybird
 • Toesturen van onze nieuwsbrief via Mailchimp. Er is een link opgenomen waarbij u zich makkelijk kunt afmelden.

Verwerkers- en bewerkersovereenkomsten
Wij sluiten verwerkers- en bewerkersovereenkomsten af en/of werken alleen met betrouwbare partijen die werken conform het gestelde in de AVG.

Cookies
Op de website gebruiken wij functionele en analytische cookies. Hieronder worden deze cookies nader uitgelegd.

Functionele cookies
Functionele cookies zijn technisch noodzakelijk om de website zo goed mogelijk te laten werken. Voor deze cookies hoeft u geen toestemming te geven.
Analytische cookies
Via analytische cookies kunnen we informatie bijhouden over het bezoek aan de website. Hierdoor kunnen we het gebruiksgemak van de website verbeteren. Voor deze cookies hoeft u geen toestemming te geven.

Cookies uitschakelen
Via de browserinstellingen op uw computer kunt u geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies uitschakelen. De wijze waarop verschilt per browser (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, Opera). Meer informatie vindt u in de instellingen van uw browser. Het is mogelijk dat de website niet optimaal functioneert als u ervoor kiest de cookies op de website uit te schakelen.

Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van onze website https://www.stichtingchiropractie.nl en database. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen, kunnen leiden tot wijzigingen in onze privcyverklaring. De meest up-to-date versie van onze privacyverklaring staat altijd op onze website. Wij raden u daarom aan om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Vragen
Voor vragen of feedback over de privacyverklaring kunt u contact opnemen met:
Esther Frijters, manager secretariaat
info@stichtingchiropractienederland.nl

T 06 57 22 89 88

Copyright © 2024 Stichting Chiropractie Nederland | KvK nummer: 1092438 | Disclaimer » | Privacyverklaring » | Sitemap »