Registratie procedure

Chiropractoren moeten specifieke regels en voorwaarden volgen om in Nederland als geregistreerd chiropractor te kunnen werken. Als geregistreerd chiropractor kunnen patiënten, afhankelijk van hun zorgpolis, de geleverde zorg declareren bij hun zorgverzekeraar. 

 

Via het registratieformulier kunt u uw registratieaanvraag indienen. Na ontvangst van uw aanvraag nemen wij deze z.s.m. in behandeling. Als uw aanvraag en documenten zijn goedgekeurd en wij de betaling van onze factuur hebben ontvangen zal de registratie aan u worden bevestigd.


Voorwaarden om te kunnen registreren

 • Kopie diploma opleiding chiropractie. Dit diploma dient geaccrediteerd te zijn door een Council on Chiropractic Education dat is aangesloten bij de overkoepelende organisatie "Councils on Chiropractic Education International" (CCEI) of "Council on Chiropractic Education - US" of een diploma op gelijkwaardig niveau ter beoordeling door de Raad van Bestuur van de SCN. Totdat er duidelijkheid is over erkenning door de CCE-LA m.b.t. chiropractische opleidingen in Latijns-Amerikaanse landen (Brazilië, Chili en Mexico) wordt het diploma van deze chiropractische opleidingen geaccepteerd. Dit is onder voorbehoud van de geldende regels op het moment van registratieaanvraag bij de SCN. Tussen het moment van registratieaanvraag en het moment van registratie mag maximaal 6 maanden zitten. 
 • Kopie werkgeversverklaring (toekomstige) werkgever

Indien van toepassing:

 • Kopie verblijfsvergunning kennismigrant, Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)
 • Referentie(s) en "letter of good standing" van het huidige of vorige register en/of beroepsvereniging
 • Een ingevulde verklaring klacht, tuchtklacht en geschil (te ontvangen vanuit de SCN)
 • Chiropractisch cv van de laatste 10 jaar     
 • Kopie werkgeversverklaring(en) voorgaande werkervaring(en) waaruit blijkt dat u minimaal 8 uur patiëntgebonden chiropractische zorg per week heeft verleend                    
 • Een ingevulde verklaring m.b.t. uw chiropractische werkzaamheden
 • Een bewijs waaruit blijkt dat u gemiddeld 32 nascholingspunten per jaar heeft behaald m.b.t. Permanente Educatie of een bewijs waaruit blijkt dat u heeft voldaan aan het aantal voorgeschreven nascholingspunten vanuit uw vorige register of beroepsvereniging 
 • Indien u anderstalig bent; kopie certificaat (niet ouder dan 2 jaar) voor de Nederlandse taal op niveau A2 van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader op de onderdelen; lezen, schrijven, luisteren en spreken. Lees meer over de Nederlandse taaleis »
 • Een overeenkomst van supervisie tussen u en de praktijk waar u gaat werken (totdat u aan het Nederlandse taalniveau B1 voldoet) (te ontvangen vanuit de SCN)
 • Een kopie polis Beroepsaansprakelijkheidsverzekering (indien u niet deelneemt aan een collectieve verzekering via een beroepsvereniging voor chiropractoren)
 • Een kopie bewijs aansluiting bij een onafhankelijke klachtenfunctionaris en een onafhankelijke geschilleninstantie (indien u niet deelneemt aan een collectieve verzekering via een beroepsvereniging voor chiropractoren).
    
 • Het is wenselijk dat u zich aansluit bij een beroepsvereniging voor chiropractoren. Zij behartigen uw belangen, hebben vaak veel expertise en daarnaast zorgt lidmaatschap ook voor vertrouwen bij uw patiënt.

 

  Lees hier meer over de  verplichtingen na registratie


 

 « Vorige paginaCopyright © 2024 Stichting Chiropractie Nederland | KvK nummer: 1092438 | Disclaimer » | Privacyverklaring » | Sitemap »