Voorwaarden met betrekking tot de Nederlands taal-eis

De SCN heeft met betrekking tot de Nederlandse taal een minimaal beheersingsniveau vastgesteld, waar anderstalige chiropractoren aan moeten voldoen voordat ze zich bij de SCN kunnen registreren als chiropractor. Vanuit zorgvuldigheid is deze voorwaarde vastgesteld. Het besef en de overtuiging van de SCN, dat een zelfstandig beroepsbeoefenaar binnen de chiropractie in staat moet zijn de patiënt onder alle omstandigheden te verstaan en te begrijpen in zijn/haar eigen taal, vormen hiervoor de grondslag. Bovendien speelt in het veld van de gezondheidszorg de communicatie met andere zorgverleners/behandelaars een grote rol.

Anderstaligen dienen op het moment van registreren de Nederlandse taal te beheersen op niveau A2 van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader op de onderdelen: lezen, schrijven, luisteren en spreken. Uit het certificaat dient te blijken dat de chiropractor middels toetsing op alle taalonderdelen is geslaagd. Dit certificaat mag niet ouder zijn dan 2 jaar.

Deze verklaring is ook verplicht voor chiropractoren met een Nederlandse nationaliteit, maar die zijn opgegroeid in het buitenland. Uitzondering op deze regel zijn Vlaamssprekende Belgen.

 

Voorwaardelijke registratie

Na het met positief resultaat afronden van de taalcursus Nederlands en te hebben voldaan aan alle van toepassingen zijnde registratievoorwaarden komt de chiropractor in aanmerking voor een voorwaardelijke registratie. In alle gevallen geldt dat hij/zij pas in de praktijk mag gaan werken als chiropractor, wanneer een bewijs van voorwaardelijke registratie is afgegeven en alle van toepassing zijnde verzekeringen zijn afgesloten.

 

Totdat aan de taal-eis Nederlands op B1 niveau van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader wordt voldaan werkt men onder supervisie van de praktijk supervisor.

 

Volwaardige registratie
Om de voorwaardelijke registratie om te kunnen zetten naar een volwaardige registratie dient aan onderstaande voorwaarden te zijn voldaan:

  • Een gepersonaliseerde taalcertificaat Nederlands B2 van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader op de onderdelen: lezen, schrijven, luisteren en spreken is uiterlijk binnen de gestelde termijn overlegd. Uit het certificaat dient te blijken dat de chiropractor middels toetsing op alle onderdelen is geslaagd. 
  • De verplichte nascholing Nederlandse wetgeving is z.s.m. gevolgd en een certificaat van deelname is overlegd 
  • De chiropractor heeft minimaal 1 jaar praktijkervaring opgedaan bij een chiropractiepraktijk in Nederland, onder begeleiding van een (SCN) chiropractor met minimaal 3 jaar werkervaring als chiropractor in Nederland « Vorige pagina

Copyright © 2024 Stichting Chiropractie Nederland | KvK nummer: 1092438 | Disclaimer » | Privacybeleid » | Sitemap »