Privacybeleid Stichting Chiropractie Nederland

Omdat wij het als onze verantwoordelijkheid zien om uw privacy te beschermen, hebben we een privacybeleid opgezet. In ons privacybeleid geven we u duidelijkheid over welke gegevens er worden verzameld en welke gegevens door ons worden gebruikt.

Ons privacybeleid is van toepassing op alle diensten van de Stichting Chiropractie Nederland. Door geregistreerd te staan in ons register accepteert u ons privacybeleid.

Registratie aanvraag
Wanneer u een registratieaanvraag indient op onze website, vragen wij u om enkele persoonsgegevens in te vullen. Deze persoonsgegevens gebruiken wij om de registratieaanvraag in behandeling te kunnen nemen. Deze persoonsgegevens worden opgeslagen op onze beveiligde server in de cloud. Deze persoonsgegevens worden niet voor andere doelstellingen gebruikt dan het uitvoeren van onze diensten. Deze persoonsgegevens worden niet verstrekt aan derden. 

Overzicht persoonsgegevens:

 • Voorletter(s), voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Praktijk waar u bij gaat werken /werkzaam bent
 • Datum in dienst
 • Nationaliteit
 • Datum afstuderen
 • College


Relevante gegevens worden doorgegeven aan Moneybird voor het versturen van de factuur met betrekking tot de (voorwaardelijke) registratie.

Relevante gegevens worden nadat u (voorwaardelijk) bent geregistreerd opgenomen in het register op onze website.

Relevante gegevens worden doorgegeven aan de beroepsvereniging (indien van toepassing) zodat zij weten dat u geregistreerd staat bij de SCN.

Relevante gegevens worden doorgegeven aan zorgverzekeraars, zodat de vergoeding van uw behandeling aan de patiënt kan plaatsvinden.

Daarnaast wordt uw e-mailadres gebruikt via Mailchimp, om u up tot date te houden met betrekking tot nieuws vanuit de SCN.

Overzicht aan te leveren informatie die wordt opgeslagen in uw persoonlijke dossier (indien van toepassing):

 • Kopie diploma gevolgde opleiding chiropractor
 • Verklaring acht uur verleende patiëntenzorg per week
 • Letter of good standing
 • Werkgeversverklaring vorige werkgever
 • Werkgeversverklaring huidige werkgever
 • Certificaat Nederlandse taalcursus
 • Geldigheid verblijfsvergunning IND
 • Bewijs studiepunten
 • Lid beroepsvereniging
 • Deelname aan collectieve BAV
 • Kopie polis BAV


Volwaardige registratie
Met betrekking tot uw volwaardige registratie worden enkel relevante gegevens doorgegeven aan zorgverzekeraars (dit verschilt per verzekeraar), zodat de vergoeding van uw behandeling aan de patiënt kan plaatsvinden. Daarnaast worden enkel relevante gegevens doorgegeven aan Moneybird voor het versturen van de factuur met betrekking tot de jaarlijkse registratie fee.

Herregistratie
Met betrekking tot uw herregistratie worden de registratieperiode, de afloop van de herregistratie en de volgende herregistratie genoteerd. Deze gegevens worden niet voor andere doelstellingen gebruikt dan het uitvoeren van onze diensten.

Visitatie
Met betrekking tot de visitatie worden de vorige visitatie, volgende visitatie en of het een afwijkende visitatie betreft genoteerd. Het visitatieverslag wordt digitaal opgeslagen in het dossier van de praktijk. De verslagen worden gedurende de registratieperiode bewaard. Deze gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan het uitvoeren van onze diensten.

Relevante gegevens worden doorgegeven aan Moneybird voor het versturen van de factuur met betrekking tot de visitatie.

Ingevulde vragenlijsten en een overzicht van gevolgde nascholing worden in de Dropbox geplaatst waar enkel visiteurs en het secretariaat toegang toe hebben. Deze gegevens worden tot aan de volgende visitatie bewaard.
De visiteurs hebben een geheimhoudingsverklaring getekend.

Als praktijkhouder wordt uw e-mailadres gebruikt via Survey Monkey, om na afloop van de visitatie uw ervaring als gevisiteerde te evalueren middels het invullen van een korte enquête. De terugkoppeling van deze enquête wordt anoniem door ons verwerkt, tenzij u toestemming heeft gegeven relevante informatie te delen met derden.

Uitschrijving
Met betrekking tot uw uitschrijving worden de datum van uitschrijving en de reden genoteerd. Tevens uw afmelding in PE-online, uw afmelding bij de zorgverzekeraar en uw verwijdering van de website van de SCN. De gegevens in uw dossier worden zeven jaar bewaard.

E-mail
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons stuurt, kan het zijn dat wij die berichten opslaan. Deze gegevens worden opgeslagen op onze beveiligde server. Deze gegevens worden zonder uw toestemming niet verstrekt aan derden en/of voor andere doelstellingen gebruikt dan het uitvoeren van onze diensten.

Doeleinden
De Stichting Chiropractie Nederland verzamelt en gebruikt (persoons)gegevens enkel voor het uitvoeren van onze diensten.

Overzicht van onze diensten:

 • Bewaking en bevordering van de kwaliteit van chiropractie en registratie van chiropractoren in Nederland
 • In behandeling nemen van registratie aanvragen
 • Afhandelen van registratie aanvragen
 • GEP, en evaluatie van het GEP middels enquête via Surveymonkey
 • Volwaardige registratie
 • Herregistratie
 • Visitatie, en evaluatie middels enquête via Surveymonkey
 • Uitschrijvingen
 • Financiële administratie, via Moneybird
 • Toesturen van onze nieuwsbrief via Mailchimp. Er is een link opgenomen waarbij u zich makkelijk kunt afmelden.

Verwerkers bewerkersovereenkomsten
Wij sluiten verwerkers bewerkersovereenkomsten af of werken alleen met betrouwbare partijen die werken conform het gestelde in de AVG.

Cookies
Op de website gebruiken wij functionele en analytische cookies. Hieronder worden deze cookies nader uitgelegd.

Functionele cookies
Functionele cookies zijn technisch noodzakelijk om de website zo goed mogelijk te laten werken. Voor deze cookies hoeft u geen toestemming te geven.
Analytische cookies
Via analytische cookies kunnen we informatie bijhouden over het bezoek aan de website. Hierdoor kunnen we het gebruiksgemak van de website verbeteren. Voor deze cookies hoeft u geen toestemming te geven.

Cookies uitschakelen
Via de browserinstellingen op uw computer kunt u geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies uitschakelen. De wijze waarop verschilt per browser (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, Opera). Meer informatie vindt u in de instellingen van uw browser. Het is mogelijk dat de website niet optimaal functioneert als u ervoor kiest de cookies op de website uit te schakelen.

Veranderingen
Dit privacybeleid is afgestemd op het gebruik van onze website https://www.stichtingchiropractie.nl en database. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen, kunnen leiden tot wijzigingen in ons privacybeleid. De meest up-to-date versie van ons privacybeleid staat altijd op onze website. Wij raden u daarom aan om regelmatig dit privacybeleid te raadplegen.

Vragen
Voor vragen of feedback over dit privacybeleid kunt u contact opnemen met:
Esther Frijters, manager secretariaat
info@stichtingchiropractienederland.nl

T 06 57 22 89 88

Copyright © 2023 Stichting Chiropractie Nederland | Disclaimer » | Privacy Statement » | Sitemap »